PŘIHLAŠUJI SE NA:

Tuto přihláškou použitje pouze pro přihlašování na akci Brigádní kurz s ekologickou tématikou.
Na ostatní akce mládeže se přihlašujte ZDE
Akci:
Jméno: (např. Jára)
Příjmení: (např. Cimrman)
Titul: (např. Mgr.)
Rodné číslo: (např. 825812/0259)
Povolání:
Církev: Jiná:
Sbor (ČCE):
Ulice a č.p.: (např. Zimermannova 3)
Obec: (např. Liptákov)
PSČ: (např. 793 76)
Stát:  
Mobil: (např. 777671415)
Telefon: (např. 235381094)
E-mail: (např. niel@matrix.org)
Zdravotní stav, alergie, diety: (např. alergie na chlorované bifenyly)
Poznámka: (u vody piště začátečník/středně/více pokročilý)
Na akci ČCE jsem: poprvé
již byl

Prohlášení:

Souhlasím
Nesouhlasím

s tím, aby mi byly zasílány informace a pozvánky na akce připravované Synodní radou ČCE
Na akci jedu jako vedoucí/přednášející/kuchař:
(Plati pro ty, kteří od oddělení mládeže obdrželi osobní dopis pro přednášející/vedení. Pokud si nejste jisti, kontaktujte oddělení mládeže. Pro účinkující neplatí informace o platbě.)
Závazně se přihlašuji se na výše vybranou akci, vše jsem vyplnil pravdivě podle svého nejlepšího svědomí.

SOUHLASÍM s tím, že moje jméno a příjmení, adresa a rodné číslo budou předány pojišťovně Kooperativa a.s., se kterou má ČCE uzavřenou smlouvu o úrazovém pojištění účastníků kursů, sjezdu a dalších akcí.

SOUHLASÍM s tím, aby moje data byla vedena v databázi Synodní rady ČCE v souladu s platnými právními předpisy.

Toto vše stvrzuji zmáčknutím tlačítka "Odeslat".

V případě nejasností, které souvisejí s přihláškou na akce oddělení mládeže pište na adresu mladez @ evangnet.cz

Valid HTML 4.0!