Bible kralická - Lv 19,7

Lv 19,7 Pakli předce jísti budete dne třetího, věc ohavná bude, a nebude oblíbena.