Bible kralická - Lv 19,1

Lv 19,1 I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka: