Bible kralická - Gn 5,6

Gn 5,6 Set pak byl ve stu a pěti letech, když zplodil Enosa.