Bible kralická - Gn 5,11

Gn 5,11 I bylo všech dnů Enosových devět set a pět let, i umřel.