Bible kralická - Gn 5,10

Gn 5,10 A po zplození Kainana živ byl Enos osm set a patnácte let, a plodil syny a dcery.