Bible kralická - Ž 146,6

Ž 146,6 Kterýž učinil nebe, zemi, moře, i vše, což v nich jest, kterýž ostříhá pravdy až na věky,