Píseň EZ 689 - Proč se svět marností, bohatsvím honosí (dodatek)

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979) (dodatek)
Začátek písně: Proč se svět marností, bohatsvím honosí

O písni

editovat ]
Cantus catholici Trnava 1655
1. Proč se svět marností, bohatstvím honosí? Vždyť jeho sláva, lesk, skončí vždy v bezmoci. Co stavěl s námahou, za chvíli pomine. Jak suchá tráva zas, jak suchá tráva zas v dýmu se rozplyne.
2. Kde jsou dnes králové slavní a vznešení,/ mudrci hloubaví, v rozum zahledění?/ Kde říše, národy, co chtěly vládu mít?/ Jak loňský sníh mizí, jak loňský sníh mizí,/ musely odejít.
3. Člověče můj milý, čeho se přidržíš?/ Co navždy zůstane, co zítra opustíš?/ Kochat se hojností, těšit blahobytem?/ Znát Boží zá¬kony, znát Boží zákony,/ nosit je v srdci svém?
4. Co v Písmu psáno, to pro svět je bláznovství./ S nadějí v lásce žít s vírou i moudrostí./ Druhým teď sloužit máš, o sebe nepečuj./ Jen s milostí Boží, jen s milostí Boží / získáš pak život svůj.
M. Esterle