Píseň EZ 604 - Buď sláva Bohu, chvála Otci (dodatek)

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979) (dodatek)
Začátek písně: Buď sláva Bohu, chvála Otci

O písni

editovat ]
1. Buď sláva Bohu, chvála Otci, který stvořil zemi / a v lásce své dal člověku svět s dary jeho všemi. / On ke svobodě přivádí svůj vyvolený lid. / Ať chvály zazní, nechceme už jiných bohů mít.
2. Buď sláva Bohu, chvála Synu. Pozdrav svého Krále! / Na kříži trpěl, zvítězil, je mezi námi stále. / Zná bídu naši, smutek náš – to všechno prožil sám. / Ať chvály zazní nade všemi pány on je Pán.
3. Buď slávu Bohu, chvála Duchu – to on sílu dává. / Kde působí, tam veliká se v lidech změna stává. / Kde smutek byl a beznaděj, tam vzchází nový den. / Ať chvály zazní, svatý Duch buď od nás veleben.
4. Buď sláva Bohu, chvály naše ať zní každé ráno. / Co k životu je potřebné, to všem nám bylo dáno. / Ať naše srdce naplní se láskou, radostí / a píseň chvály zazní Bohu s pravou vděčností.