Píseň EZ 547 - Co žádáš od nás, Pane

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Co žádáš od nás, Pane
Biblický text (citát, či parafráze): Ag 2,8

O písni

editovat ]
1. Co žádáš od nás, Pane
za své dary z nebe
nám hojně darované
v všeliké potřebě?
2. Nežádáš stříbra, zlata
neb to všechno tvé jest;
naše všechna odplata
je vzdávat tobě čest.
3. Z srdce tedy vděčného
tebe vzývat máme,
neboť dárce jiného
krom tebe nemáme.
4. Tebe okrsek světa
obsáhnout nemůže;
nepomonou tvá léta,
tvá moc všechno může.
5. Slovem tvým jsou stvořena
nebesa nad námi
a krásně ozdobena
sluncem i hvězdami.
6. CHovej i nás laskavě,
dokud jsme na světě,
a dej, ať za to právě
oslavujeme tě.
7.Za tvé opatrování,
milostivý Pane,
je naše děkování.
Amen, tak se stane.