Kalendář: Ivan Dérer (seminář VERITAS)

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již 47. seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy, tentokrát na téma: Ivan Dérer – právník, politik a publicista. Přednáškou o jednom z autorů a signatářů Martinské deklarace, stoupenci TGM a zastánci ideje čechoslovakismu, chceme originálně obohatit letošní výročí 100 let od založení Československa roku 1918. Přednášet bude historik, archivář a člen VERITAS Mgr. Martin Fajmon. Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 24. března 2018 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.

Kdy: 24. 3. 2018, 10:00h
Místo: ČCE Pardubice, Sladkovského 638
Www: http://veritas.evangnet.cz (71x)
Cílová skupina: laici, kazatelé, ekuména.
Region: vých. Čechy.
Druh akce: seminář.