Kalendář: Supervizní seminář

Základním cílem semináře je poskytnout odstup, nadhled a podporu pro reflexi vlastní práce. A tak pomoci ke zpevnění a rozvoji našich schopností a dovedností, a také k rozpoznání a k tvůrčímu zacházení s hranicemi a omezeními, na která v naší službě narážíme. V semináři budeme pracovat ve skupině. Bonusem skupinové práce oproti individuální supervizi je možnost kolegiálně sdílet naše pracovní úspěchy, radosti, nejistotu, frustraci, hněv… Vedou Jiří Weinfurter a Filip Šimonovský.

Kdy: 20. — 22. 5. 2018
Místo: Křížlice
Www: https://prihlasky.srcce.cz/akce/141-supervizni-seminar (61x)
Cílová skupina: kazatelé.
Druh akce: seminář.
Pořádá: ČCE.