Kalendář: Asertivitě zdar a sílu, syndromu vyhoření zmar a..

Seminář se zaměřuje na předcházení a zvládání emočního opotřebování, které může vést až k syndromu vyhoření. Teoretický úvod na téma vyhoření bude pokračovat praktickými cvičeními a nácviky asertivních dovedností, které kazatele chrání, ale zároveň nesnižují empatii, ochotu a nasazení svým farníkům pomoci. Následně bude v několika tematických a supervizích skupinách možnost sdílet a diskutovat různá témata a problémové případy z praxe účastníků semináře. Celý třídenní seminář, který obsahuje 12 pracovních bloků, bude veden v bezpečné, laskavé, přijímající, otevřené a vzájemně se obohacující atmosféře. Seminář připravuje Roman Pešek (kognitivně behaviorální terapeut a supervizor) spolu Drahomírou Duškovou Havlíčkovou.

Kdy: 15. — 18. 4. 2018
Místo: Tábor J. A. K., Běleč nad Orlicí
Www: https://prihlasky.srcce.cz/akce/139-osobnostni-rozvoj-asertivite-zdar-a-silu-syndromu-vyhoreni-zmar-a-siru (82x)
Cílová skupina: kazatelé.
Druh akce: seminář.
Pořádá: ČCE.