Kalendář: Ekumenická pouť jižní Moravou

Matice velehradská a brněnský seniorát Českobratrské církve evangelické zvou všechny zájemce, mladší i starší, jednotlivce, páry i rodiny na pěší pouť z Brna do Nosislavi po památných místech židlochovického panství, která v minulosti spojovala i dělila křesťany podjednou i podobojí, Čechy i Němce na obou březích Svratky. Ekumenická pouť Pojďme spolu navazuje jak na tradici poutí katolických, např. vranovské, křtinské nebo velehradské, tak na novější tradici brněnských Poutí smíření a dává této tradici ekumenický rozměr. Cílem pouti je připomenout soužití katolíků a evangelíků, Čechů a Němců na jižní Moravě a nabídnout příležitost ke společné modlitbě a zpěvu na těch místech, jež se v minulosti stávala často místem bolestného rozdělení a nepochopení.

Kdy: 14. 10. 2017, 8:30h
Místo: Na mostě u soutoku Svratky a Svitavy
Www: http://www.pojdmespolu.eu (79x)
Cílová skupina: všechny věkové kategorie, ekuména, rodiny s dětmi.
Region: již. Morava.
Druh akce: happening, ostatní.
Pořádá: brněnský sen..
Příloha [1]: Plakát s programem <Pojďme spolu.pdf> (231.7 KB)