Kalendář: Beseda s Janem Soběslavským

Zveme vás na besedu s Janem Soběslavským, ředitelem Diakonie ČCE, na téma „Co Diakonie ČCE ctí a neopouští“. Besedy s hostem slavnosti na hoře Bzí již tradičně předcházejí slavnostním bohoslužbám.

Kdy: 16. 9. 2017, 19:00h
Místo: Plzeň, Korandův sbor, Anglické nábřeží 13
Cílová skupina: konfirmandi, mládež, třicátníci, střední generace, senioři (věkem).
Region: záp. Čechy.
Druh akce: přednáška.
Pořádá: západočeský sen..