Oznámení

Zde směřujte svá oznámení, či inzeráty.

Téma: Češi v zemích šalby, krásy a inspirace ĎaS 6/2009

Od: Kazatel ČCE Jakub Dvořák <>
Kdy: 29. 06. 2009 18:53
Předmět: Češi v zemích šalby, krásy a inspirace ĎaS 6/2009

Navigace: link | přehled | fórum
… je podtitulek hlavního tématu časopisu Dějiny a současnost 6/2009. Série článků reflektuje obraz "Orientu" v Evropě od dob poutníků do Svaté země, přes misijní cesty do Egypta a na blízký východ, až po klienty prvních cestovních kanceláří v XIX. století. Články částečně polemizují se Saidovým "orientalismem", částečně mu i dávají za pravdu. Zvláště si všímají, jak bible předznamenávala to, co v Orientu Evropané viděli a vnímali, a jak jejich vnímání působilo zpětně na pochopení bible. Všímají si i vztahu křesťanských misionářů k islámu a k místním křesťanům, který byl někdy horší než vztah k muslimům.