Diskuze k odkazu: Sinaiský kodex (01 - ALEPH - Tischendorf)

(http://codexsinaiticus.org/en/)

Jeden z nejdůležitějších rukopisů zvláště pro novozákonní textologii v digitální podobě. Kodex ze 4. století, obsahuje kompletní Nový zákon, list Barnabášův, Pastýře Hermova a fragment jiného nekanonického spisu. Obsahuje i značnou část řeckého Starého zákona. z původních odhadovaných 1487 stran je známo 823. Hlavní část je v Anglii, další fragmenty jsou v Německu a Rusku. Nyní je na webu pohromadě ve vysokém rozlišení, takže je možné podrobit zkoumání i takové detaily, jako korektury, které na něm probíhaly až do 12. století. V 19. století jej "objevil" v klášteře sv. Kateřiny na Sinaji Constantin Tischendorf.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód