Diskuze k článku: Krize Českobratrské církve evangelické a jak z ní ven?

Je ČCE v hluboké krizi? Pokus o analýzu vystřelený z koltů hluboce zavěšených - hříchy farářů i laků, opovržení společnosti, hříchy vlastní i cizí. Je to pravda, nebo není? A jestliže ano, jak z toho ven?

Odpověď na příspěvek: Re: O krizi v církvi z pohledu obyčejné věřící

Od: Anonym: Jiří Hoblík <> ( ---.addr.cabelmedia.cz )
Kdy: 09. 01. 2009 21:07
Předmět: Re: O krizi v církvi z pohledu obyčejné věřící

Především je potěšitelné, že se tu rozběhla zase košatá diskuse. Řadu myšlenek znám z různých stran už dávno, a tak většinou ani necítím potřebu na vše reagovat, což by navíc přispělo k přeslovněnosti diskuse. Návrhy dělat misii slyším už celá desetiletí. Nejméně dvacet let, ale možná i víc. A co se za tu dobu změnilo a co se podniklo? V Hradci byla založena biblická a misijní škola, která se nejprve vzdala slova "misijní" a poté i své existence. Řekl bych, že je to symptomatické. Pokud by někdo regulérním způsobem dosáhl misijních cílů, beze všeho bych mu zatleskal, ale nyní musím uvést jeden z řady důvodů pro skepsi nad misijním nápadem. Druhým důvodem ke skepsi je to, co už jsem naznačoval jinde: evangelium je vzácnost, ale když tuto vzácnost bereme do ušmudlaných rukou, může to být nanejvýš pro smích, ledaže se tu a tam najde někdo, koho napadne, že se kdesi jakási vzácnost nachází. Připomíná mi to jedno podobenství (vlastně dvě podobenství), které ale těžko použít jako podklad pro misijní strategie. Slovenský elaborát o misijní strategii jsem prošel - ne podrobně, protože jsem ho zkusmo ochutnal a udělalo se mi z něho ne moc dobře. Dílo kancelářských a kostelních myšek. Úřední jazyk, kterým není formulována ve skutečnosti strategie misijní, ale spíš strategie vytváření podmínek pro misii, přičemž jsem se pořádně nedozvěděl, co to misie je. A některé myšlenky jsou opravdu zavádějící: například nápad "pustit se do politiky" a touto cestou upozorňovat na křesťanství. A konečně poslední kritická poznámka na adresu návrhů konat misii (ne však ještě poslední, která mne napadá): tyto nápady jsou předem odsouzeny k dopadání na neúrodnou půdu - a to ne proto, že by byly veskrze špatné, ale proto, že neberou v potaz vážné překážky (z nichž některé uvádím sám), a dále proto, že začínají zprostředka. Nejprve starost o obsah - a pak teprve starost o jeho distribuci. Děkuji za pochopení a těším se na reakce (doufám, že vlídné).
P.S. Jako individuum svobodomyslné, které má stále potíže s těmi, co mne chtějí dirigovat, nezatracuji liberalismus, protože odkazuje k libertas, ale dávám ho do závorky kvůli onomu -ismus, a dále proto, že už hodně desítek let je oblíbeným terčem ze strany barthiánství apod.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód