Diskuze k článku: Krize Českobratrské církve evangelické a jak z ní ven?

Je ČCE v hluboké krizi? Pokus o analýzu vystřelený z koltů hluboce zavěšených - hříchy farářů i laků, opovržení společnosti, hříchy vlastní i cizí. Je to pravda, nebo není? A jestliže ano, jak z toho ven?

Odpověď na příspěvek: Re: O krizi v církvi z pohledu obyčejné věřící

Od: Anonym: Jan Dospiva <> ( ---.erkor.cz )
Kdy: 09. 01. 2009 18:10
Předmět: Re: O krizi v církvi z pohledu obyčejné věřící

Děkuji za odpověď, taky mám dojem, že ta teologická diskuze je na samostatné povídání. Jen poznámku na okraj - pokud se k doslovnému kreacionistickému chápání prvních kapitol Bible vynořuje otázka, zda je to pravda, pak musíme být důslední a ptát se, zda je pravda doslovné přijetí zvěsti o vzkříšení Ježíše Krista, protože biblickou spojitost těchto dvou zvěstí nelze popřít, z Bible jasně vyplývá. Ale možná je to skutečně "jen" geniální existenciální výpověď, konečně bez odloučení od Boha bychom si možná neuvědomili, že si bez něj nevystačíme, nehledali bychom Ho a nemohli Ho skutečně milovat. Třeba to byl vážně Boží záměr, kdo ví. Nicméně s vírou v doslovnou pravdivost zvěsti o vzkříšení Ježíše Krista křesťanství stojí a padá.
A teď k personálnímu fondu. Nemůžu hodnotit všechny sbory, vycházím jen z toho, co znám z vlastní zkušenosti. Ta zkušenost vypadá asi takhle: Sbor má kolem 140 "papírových" členů, kteří s vírou už asi 30 let nechtějí mít nic společného. Pak má asi 30 starých věřících lidí upoutaných na lůžko. Je mi proti srsti chápat pastoraci jako návštěvu za účelem tahání peněz z těchto lidí. A pak má asi 30 aktivních dospělých členů, z toho asi 20 důchodců a 5 lidí plně pohlcených rodinou a prací, objeví se tak čtyřikrát do roka. Z těch zbývajících 5 jsou 2 v invalidním důchodu. Zbývající jsou bratr farář, jeho žena a já.
Sbor na odvody do personálního fondu potřebuje 63 tisíc, k tomu připočtěme repartice a jsme plus mínus někde na 70 tisících. Na povinných sbírkách jdoucích mimo sbor se vybere tak 7 tisíc. Prostá údržba a provoz sborového domu spolyká ročně kolem 70 tisíc korun (do toho nepatří výdaje na soukromou spotřebu farářovy rodiny, ty si platí sami).
Tak si spočtěte, jaký je asi průměrný měsíční příjem aktivního člena sboru, v drtivé většině důchodce, kolik musí měsíčně z tohoto příjmu odevzdat, aby se to utáhlo, a kolik procent z tohoto příjmu to dělá. Prosím o odpověď, zda takový sbor se chová finančně nezodpovědně a zda má v ochotě přispívat nějaké rezervy. A taktéž to prosím porovnejte s průměrným procentem z příjmu odevzdávaným ve Vašem sboru.
Obávám se ale, že většina tzv. malých sborů je na tom podobně a že nejsme ojedinělý případ. Přestaňme už kázat o finanční odpovědnosti, o doplácení na parazity a nastavme prakticky systematickou solidaritu - jaký příjem sboru z darů a saláru, takový jeho odvod, všem podle stejného procenta stanoveného tak, aby to na roční naplnění PF stačilo. Lidé rádi přispějí, když se tím příspěvkem nejen pokrývá personální fond, ale zároveň zvětší objem peněz, které zůstanou sboru. A když se to tzv. velkým sborům s výraznějšími příjmy, které pak budou muset odvádět více, nelíbí, ať se zamyslí, zda je tento postoj křesťanský.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód