Diskuze k článku: Krize Českobratrské církve evangelické a jak z ní ven?

Je ČCE v hluboké krizi? Pokus o analýzu vystřelený z koltů hluboce zavěšených - hříchy farářů i laků, opovržení společnosti, hříchy vlastní i cizí. Je to pravda, nebo není? A jestliže ano, jak z toho ven?

Odpověď na příspěvek: Re: O krizi v církvi z pohledu obyčejné věřící

Od: Anonym: Tomáš Molnár <> ( ---.static.adsl.vol.cz )
Kdy: 09. 01. 2009 15:41
Předmět: Re: O krizi v církvi z pohledu obyčejné věřící

Vážený a milý bratře Dospivo, opravdu netuším, co míníte systematickou misií. Ta tady byla a nemám zato, že byla šťastná. Já bych se systematické misie, upřímně řečeno, trochu bál. Ale je možné, že se mýlím a že existuje něco, co je dobrá "systematická" misie, plošná….
Co se týče otázky prvních kapitol Písma: existenciální výpověď je existenciální výpověď. Neklade se za úlohu odpovědět otázky typu"Co dělal Pán Bůh, než stvořil zemi?" Na tuhle otázku už odpovídá, tuším, Talmud, když říká: Pletl metličky na ty, kteří mají hloupé otázky. Tedy: ty příběhy mne vyučují osobní odpovědnosti za to, co jest a jak to jest a jak k tomu dochází. Že existuje také skutečnost neoosobního, nezaviněného zla. Také o tom ten text ví - postava hada svůdce, tolik podobná ďáblu v pokušení na poušti, je jistě zlo, které není jen věcí vnitřního ustrojení a zklamání jedince, ale které také přichází zvenčí. Minimálně je to postava v tomto smyslu ambivalentní. Lehce byste jistě zodpověděl vaším výkladem otázku "unde malum" - "odkud zlo", ale vynořila by se jiná - zda je to pravda? Zůstanu za svou osobu v této osobní rovině, v rovině osobního přijetí a toho, čemu se říká "druhá naivita" - ten text má pro mne takto nesmírný dosah a ten, kdo ho psal, byl génius, či spíše géniem Ducha svatého vedený. Poslední poznámka - k tomuhle tématu by asi bylo dobré povídat si jinde. Nesouvisí bezprostředně s problematikou tohoto článku a diskuze. Stojíte-li o zevrubnější povídání, v záhlaví je můj mail.
K věci personálního fondu: znovu se ptám - jaká je výše saláru členů těchto "malých" sborů? A nezlobte se, já odpověď znám. Máte pravdu, jedno souvisí s druhým. Chtěli bychom velkou odpovědnost za misii a nově příchozí, ale tu docela malou odpovědnost za vůastní finance nějak unést nemůžeme. Tak se nedivme. ( Lk 16,11 Poněvadž tedy v mamoně nepravé věrní jste nebyli, spravedlivého zboží kdo vám svěří?) Prosím, nechci být příkrý na vás osobně a vlastně na nikoho. Jen jde o to, za co nám Kristus vlastně stojí. Kdysi se tady v Čechách zpívalo, že za škody nám stojí… Platí to i dnes?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód