Diskuze k článku: Krize Českobratrské církve evangelické a jak z ní ven?

Je ČCE v hluboké krizi? Pokus o analýzu vystřelený z koltů hluboce zavěšených - hříchy farářů i laků, opovržení společnosti, hříchy vlastní i cizí. Je to pravda, nebo není? A jestliže ano, jak z toho ven?

Odpověď na příspěvek: Re: Nauka o stvoření jako hlavní problém církve?

Od: Kazatel ČCE Jakub Dvořák <>
Kdy: 05. 01. 2009 18:06
Předmět: Re: Nauka o stvoření jako hlavní problém církve?

Ano, pojmenováváte asi jeden z ústředních problémů celé krize: po letech vzájemného se hlídání, zesměšňování, napadání pro to či pro ono, chytání se za slovíčka dnes v ČCE chybí odvaha vydat jasné svědectví o naději, kterou máme a vyznáváme (1Pt 3,15b).
Pokud jde o tu misii, odkazuji znovu na knihu pánů Albericha a Dřímala Katechetika (ISBN 978-80-7367-382-6), na kterou jsem upozornil v oznámeních. Už i římskokatolická církev tyto otázky velice kvalitně zpracovala a promyslela, dokonce i otázky evangelizace ve vztahu k historii regionu, ve které se odehrává, jakož i ve vztazích s požadavky tolerance vůči jiným náboženstvím atd. Tedy věci, o kterých se u nás téměř nemluví a když, pak jen neochotně. Zde najdeme hodně podnětů pro formulaci vlastních koncepcí evangelizace a misie na velice seriosní bázi.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód