Diskuze k článku: Krize Českobratrské církve evangelické a jak z ní ven?

Je ČCE v hluboké krizi? Pokus o analýzu vystřelený z koltů hluboce zavěšených - hříchy farářů i laků, opovržení společnosti, hříchy vlastní i cizí. Je to pravda, nebo není? A jestliže ano, jak z toho ven?

Odpověď na příspěvek: Re: Nauka o stvoření jako hlavní problém církve?

Od: Anonym: Jan Dospiva <> ( ---.erkor.cz )
Kdy: 05. 01. 2009 16:32
Předmět: Re: Nauka o stvoření jako hlavní problém církve?

Homosexualita:
Odmítat homosexuály a homosexualitu?
- Ne, za svou orientaci nemohou (ať už je dána biologicky nebo sociálně), nejsou tím nijak lidsky "méněcenní", není to však rovnocenná varianta heterosexuality, ale projev určité disharmonie v porušeném stvoření, jehož jsme součástí všichni. Homosexualita znemožňuje plně prožívat biologické rodičovství jako výsledek partnerského vztahu, jedná se o podobný úděl jako u neplodných lidí. Opět zdůrazňuji, hodnota člověka nespočívá v jeho biologických či rozmnožovacích schopnostech. Naopak tento úděl pro nás znamená věnovat těmto lidem víc lásky a účasti než těm, kteří podobný úděl nenesou. Církev by měla důrazně odmítnout homofobii.
Jak se stavět k homosexuálním párům?
- Církev by měla rozhodně odmítnout promiskuitu. Avšak solidarizovat se zcela pozitivní touhou homosexuálů po trvalém partnerském svazku dvou dospělých lidí, po vyjití od sebe a odevzdání se druhému člověku v souladu se svým "vnitřním nastavením". Církev respektuje biblické odsudky homosexuálního soužití, které platí tam, kde je homosexuální chování otázkou volby či důsledkem bezuzdnosti a zhýralosti (a jiná eventualita nebyla v době vzniku těchto biblických textů známa), proto odmítá svévolnost v sexuální oblasti. Avšak tam, kde homosexualita není důsledkem volby či vlastní zkaženosti, tam se homosexuálů před Bohem zastává, jako se Abraham zastával Sodomy.
Má církev žehnat homosexuálním párům?
- Ne, byl by to akt svévole. Bůh nás k tomu nepověřil, ustanovil pouze svazek muže a ženy. Lze se však přimlouvat, aby takovému svazku Bůh požehnal v duchu předchozího odstavce.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód