Diskuze k článku: Přehlížené stáří

Nenaříkáme nad stárnutím církve zbytečně? Není jen problém v tom, že se příliš orientujeme na mladé a podbízíme se jim? Tolik stručně k obsahu článku, který vyšel v září t.r. v Evangelickém týdeníku. Vzbudil reakce, které z technických důvodů nemohou všechny vyjít tiskem. Právě zde prostor pro diskusi bude.

Odpověď na příspěvek: Re: Chodit na někoho

Od: Anonym: Jan Hrudka <> ( ---.uhk.cz )
Kdy: 21. 11. 2006 10:41
Předmět: Re: Chodit na někoho

Milý bratře faráři,
děkuji Vám za Vaše reakce, pokusím se k nim postupně vyjádřovat…
Domnívám se, že farář by měl být jakýmsi prostředníkem na cestě víry v Boha a s ním souvisejícího Krista, proto si rádi vybíráme bohoslužby hlavně podle osobnosti kazatele; jak nás dokáže - především svým kázáním, které bývá těžištěm bohoslužeb - zaujmout či oslovit. Tak je tedy důležitá osoba faráře… Nedaří-li se mu to, pak je to špatně. Mnohé sbory si po odchodu "farářské legendy" dávají záležet na výběru dalšího faráře, někdy "se trefí", jindy "přestřelí", pak to tak i podle toho vypadá.
Ta návaznost ve sboru je důležitá, dokonce si někteří lidé (i faráři) stěžují, že přišel nový farář bez znalosti prostředí, kam přichází, že neví, do čeho jde, protože se to nedozvěděl, tedy nebyl mu ten sbor předán.
Farář by totiž měl být především tzv. duchovním správcem sboru odpovědným za jeho chod. Jakmile tato role nefunguje, jsou z toho podráždění i ostatní lidé, zejména pak presbyteři (účetní teprv), protože za chod sboru taky nesou určitou odpovědnost.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód