Diskuze k biblickému verši: Iz 41,14

Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova, já spomáhati budu tobě, praví Hospodin, a vykupitel tvůj, Svatý Izraelský.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód