Ze všech blogů

Blogy | Zápisky
Nejnovější  | 1 | 2 | 3 |  Nejstarší

Evangnetí střípky: mapy

Z rychlíku: dvě drobné novinky na Evangnetu, obě se týkají map. První je přidání nového „poskytovatele“ map a sice nekomerční a otevřený projet „OpenStreetMap“. Druhou je speciální mapka sborů ČCE podle jejich příslušnosti (či nepříslušnosti) k jedné z konfesí.

Jak jsem potkal krizi/vizi ČCE

Krátké úvodní shrnutí dojmů z první schůzky platformy krize/vize ČCE

Je církev reformovatelná?

Ani na začátku ani na konci těchto úvah nenajdu na položenou otázku jednoznačnou odpověď. Nechci se vymlouvat, ale nechci se ani vykrucovat z toho, že je potřeba si tu otázku klást. Uvádím ji hlavně proto, aby zazněla - možná se najde někdo s takovou odpovědí, která všechna mračna rozežene. Rozhodně nejsem smejčil všudypřítomný, abych mohl vědět, zda si ji někdo nepoložil, popřípadě kdo a kolik takových tázajících vlastně je.

Evangelické kulty osobnosti

Evangelické kulty osobnosti mne dezorientovaly - už dávno předtím, než jsem tento termín poznal - a proto později také iritovaly. Jedním z takových kultů je kult profesorky B. Komárkové. Nikoli ona a její dílo, nýbrž tento kult, který se ovšem dá těžko vydestilovat od regulérní úcty, může zato, že její dílo jsem jen prolistovával. A to už dávno. Proto všechno se však rád nechávám překvapovat, aniž bych daleko širší a hlubší problematiku evangelických kultů osobnosti dovyřešil.

Nejnovější  | 1 | 2 | 3 |  Nejstarší