Bible kralická - Ž 92

Ž 92,1 (2,1) Žalm a píseň, ke dni sobotnímu. (2,2) Dobré jest oslavovati Hospodina, a žalmy zpívati jménu tvému, ó Nejvyšší,
Ž 92,2 (2,3) Zvěstovati každé jitro milosrdenství tvé, a pravdu tvou každé noci,
Ž 92,3 (2,4) Při nástroji o desíti strunách, při loutně, a při harfě s písničkou.
Ž 92,4 (2,5) Nebo jsi mne rozveselil, Hospodine, skutky svými, o skutcích rukou tvých zpívati budu.
Ž 92,5 (2,6) Jak velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine! Velmi hluboká jsou myšlení tvá.
Ž 92,6 (2,7) Člověk hovadný nezná toho, aniž blázen rozumí tomu,
Ž 92,7 (2,8) Že vyrostají bezbožní jako bylina, a kvetou všickni činitelé nepravosti, aby vyhlazeni byli na věky.
Ž 92,8 (2,9) Ty pak, ó Nejvyšší, že na věky jsi Hospodin.
Ž 92,9 (2,10) Nebo aj, nepřátelé tvoji, Hospodine, nebo aj, nepřátelé tvoji zahynou; rozptýleni budou všickni činitelé nepravosti.
Ž 92,10 (2,11) Můj pak roh vyzdvihneš jako jednorožcův, pokropen budu olejem novým.
Ž 92,11 (2,12) I podívá se oko mé na ty, jenž mne špehují, a o těch nešlechetnících, jenž proti mně povstávají, ušima svýma uslyším.
Ž 92,12 (2,13) Spravedlivý jako palma kvésti bude, a jako cedr na Libánu rozloží se.
Ž 92,13 (2,14) Štípení v domě Hospodinově v síňcích Boha našeho kvésti budou.
Ž 92,14 (2,15) Ještě i v šedinách ovoce ponesou, spanilí a zelení budou,
Ž 92,15 (2,16) Aby to zvěstováno bylo, že přímý jest Hospodin, skála má, a že nepravosti žádné při něm není.