Bible kralická - Ž 66,1

Ž 66,1 Přednímu z kantorů, píseň žalmu. Plésej Bohu všecka země.