Bible kralická - Ž 34,15b

Ž 34,15 (4,16) Oči Hospodinovy obrácené jsou k spravedlivým, a uši jeho k volání jejich: