Bible kralická - Ž 33,8-11

Ž 33,8 Boj se Hospodina všecka země, děstež se před ním všickni obyvatelé okršlku zemského.
Ž 33,9 Nebo on řekl, a stalo se, on rozkázal, a postavilo se.
Ž 33,10 Hospodin ruší rady národů, a v nic obrací přemyšlování lidská.
Ž 33,11 Rada pak Hospodinova na věky trvá, myšlení srdce jeho od národu do pronárodu.