Bible kralická - Sk 13,23

Sk 13,23 Z jehožto semene Bůh podle zaslíbení vzbudil lidu Izraelskému Spasitele Ježíše,