Bible kralická - Př 16,23n

Př 16,23 Srdce moudrého rozumně spravuje ústa svá, tak že rty svými přidává naučení.
Př 16,24 Plást medu jsou řeči utěšené, sladkost duši, a lékařství kostem.