Bible kralická - L 13,18n

L 13,18 I řekl Ježíš: Čemu podobno jest království Boží a k čemu je přirovnám?
L 13,19 Podobno jest zrnu horčičnému, kteréžto vzav člověk, uvrhl do zahrady své. I rostlo, a učiněno jest v strom veliký, a ptactvo nebeské hnízda sobě dělali na ratolestech jeho.