Bible kralická - Sk 22,16

Sk 22,16 A protož nyní co prodléváš? Vstana, pokřti se, a obmej hříchy své, vzývaje jméno Páně.