Bible kralická - Mt 25,14

Mt 25,14 Neb tak se díti bude, jako když člověk jeden, jda na cestu, povolal služebníků svých a poručil jim statek svůj.