Bible kralická - Fp 2,3

Fp 2,3 Nic nečiňte skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoře jedni druhé za důstojnější sebe majíce.