Bible kralická - Ef 5,11

Ef 5,11 A neobcujte s skutky neužitečnými tmy, ale raději je trescete.