Bible kralická - Ř 2,18

Ř 2,18 A znáš vůli jeho, a rozeznáváš, co sluší neb nesluší, naučen jsa z Zákona,