Výběrové řízení - fundraisor, PR

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je Jan Syrový.
(6.9.2006, rubrika: Nabídka práce)


Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům v Jaroměři nízkoprahové zařízení pro děti a mládež vyhlašuje výběrové řízení na místo pracovník pro fundraising a public relations. (Fundraising - systematická činnost, jejímž výsledkem je získání zejména finančních prostředků na činnost organizace nebo jednotlivce. Public relations - záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností.)

Požadavky
 • Minimálně středoškolské vzdělání
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Dobrá úroveň vystupování
 • Znalost práce s PC
 • Ochota dále se odborně rozvíjet a vzdělávat
 • Zkušenosti v oblasti fundraising nebo public relations výhodou
 • Zkušenosti s prací v nestátních neziskových organizacích výhodou
 • Znalost AJ výhodou
 • Dlouhodobý zájem o práci ve středisku

  Nabízíme
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Dobré materiální zázemí pro práci (služební telefon, notebook) Přihlášky spolu s profesním životopisem je možno podávat do 10. 9. 2006 písemně či e-mailem.
  Více na http://milicuvdum.diakoniecce.cz

 •